Programma Nationaal Kunststof Congres 2023

"Systeemverandering in de kunststofsector"

Lucas Simons - keynote spreker
Young Global Leader - World Economic Forum | Auteur "Changing the Game"

© Dave Pelham
© Dave Pelham

Download het blokkenschema voor 9 november hier.

09:00 uur Plenaire opening

Wij openen de dag in de prachtige theaterzaal van de Nieuwe Buitensociëteit met Lucas Simons als keynote spreker en een panelgesprek, onder leiding van onze dagvoorzitter Kim Coppes.
We sluiten de opening af met een panelgesprek tussen

 • Hester Klein-Lankhorst (CEO - Afvalfonds Verpakkingen)
 • Gabriël Spruijt (CEO - Dyka Group)
 • Freek Bakker (Director Value Chain Plastics - PreZero)
 • Paul Guldemond (Wethouder Duurzame Economie - gemeente Zwolle)

10:15 uur Deelsessies 1: Wat speelt er in de markt?

Wat speelt er in de verschillende markten? In deze deelsessie kan je je inschrijven voor circulaire vraagstukken en Best Practices in de verschillende markten.

Bouw en Infra

In deze deelsessie gaan we in op circulaire kunststoffen in de bouw en infra, wat zijn de uitdagingen en kansen?
Host: Thomas Hobé (Branche Manager - NRK Platform Bouw)

 • Tom Driessens (Business Director - Plastchem)
 • Ronald Bal (Sustainability & Supply Chain - Wavin)
 • Ron Sluijter (Head Technical Applications - Sika)
 • Lieven van de Vel (Technical Expert - Soprema)

Circulair Tapijt en Kunstgras

Deze deelsessie zal starten met een discussie over circular design voor tapijt en kunstgras. Waarna we verder kijken naar de mogelijkheden tot het recyclen van deze materialen, met de focus op het Circular Plastics NL programma.
Host: Peter van Barneveld (Project Leader Polymer Science Park), Siem Haffmans (Strategic Consultant Circular Economy - Partners for Innovation), Christiaan Bolck (Business Developer Circular & Biobased Economy - Oost NL)

 • Ine de Vilder (Research Scientist CiSuFlo - Centexbel)
 • Henk-jan Udding (Innovation Director - Niaga)
 • Gerard Nijhoving (CEO - Senbis)
 • Eugene Rudolf (Commercial Manager - Veolia Polymers)
 • Josse Kunst (CuRe Technologie en Aquafil)
 • Siem Haffmans (Partners for Innovations)
 • Renewi

PCR in Foodgrade Verpakkingen

In deze deelsessie gaat de host samen met de sprekers in op het post consumer recyclaat (PCR) in foodgrade verpakkingen. Tijdens de deelsessie krijg je te horen wat de stand van zaken is met betrekking tot de techniek op dit vlak en welke ontwikkelingen in de nabije toekomst te verwachten zijn. Er wordt ook verkend welke concrete pilots op dit vlak ontwikkeld kunnen en gaan worden.
Host Martijn Kerssen (Senior Project Manager Circulaire Economie - Oost NL) gaat in gesprek met jou en de volgende sprekers.

 • Ulphard Thoden van Velzen (Wageningen Food en Biobased Research) vertelt over wetgeving en hoe om te gaan met voedselveiligheid.
 • Ronald Korstanje (DPI en Food2Food coalitie) vertelt over technieken en concrete projecten.
 • Ton van Rooij (Filigrade) duikt dieper in op een concreet project met betrekking tot de recycling van HDPE verpakkingen met Curvcode.

Circulaire composieten

In deze deelsessie gaan we in op de laatste marktontwikkelingen, nieuwe End-Of-Life strategieën en de mogelijkheden en onmogelijkheden voor hergebruik van composieten.
Host: Albert ten Busschen (Associate Professor - Hogeschool Windesheim)

 • Jelle Joustra (Assistant Professor Industrial Design - TU Delft)
 • Simon Schoutz (Technical Service - CTP Advanced Materials)
 • Albert ten Busschen (Associate Professor - Hogeschool Windesheim)

11:15 uur Koffie

Tijdens deze koffiepauze is er gelegenheid om onze sponsoren beter te leren kennen bij de stands.


11:45 uur Deelsessies 2: Hoe wordt deze circulair?

Hoe worden deze markten circulair? In deze deelsessie komen de volgende thema's aan bod.

Biopolymeren

In deze deelsessie gaan we in op de mogelijkheden en voordelen van biodegradeerbare plastics in land en tuinbouw toepassingen. Daarbij gaan we in op veel voorkomende vragen en misverstanden ten aanzien van biodegradaeerbare en biobased plastics vanuit het perspectief van wetenschappers, grondstofleveranciers en productleveranciers. Moeten biodegradeerbare plastics altijd biobased zijn, hoe meet je biodegradatie, hoe weet je zeker dat er geen microplastics ontstaan, wat zijn de laatste ontwikkelingen?
Host: Karin Molenveld (Renewable Plastics, Biobased Polymers R&D - Wageningen University & Research (WUR)

 • Tjeerd de Looze (Commercial Manager - Maan Biobased Products)
 • Henk Vooijs (Market Development Consultant - Novamont)

Design for Recycling

In deze deelsessie gaan we het hebben over circular design van (AEEA - afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) plastics; hoe maken we dit economisch levensvatbaar, technisch haalbaar en sociaal wenselijk?
Host: Ingeborg Gort (Strategic Consultant - Partners for Innovation)

 • Thijs Feenstra (Circular Product Design Lead - Pezy Group)
 • Ingeborg Gort (Strategic Consultant - Partners for Innovation)
 • Jos Vlugter (Adviseur - Partners for Innovation)

Circulaire businessmodellen

In deze deelsessie gaan we kijken naar zowel methodes om circulaire businessmodellen te onderzoeken, als naar bedrijven die al een circulair businessmodel hebben gelanceerd. Denk hierbij aan verdienmodellen als leasen en reparatieservice.
Host: Erik Fledderus (Projectmanager Circulaire Ketens - Circulair Friesland)

 • Max Eisenbart (Projectassistent - Circulair Friesland)
 • Jan Slagman (Commercieel Directeur Europrovyl - VHZ Kozijnen)
 • Douwe Jan Boersma (Circulair Ondernemer - OpNieuw! Meubilair)

Recycling en Recyclaat in de toepassing

"Gewoon doen!"
In deze deelsessie gaan we bedrijven aan het woord laten, die de knop hebben omgezet en recyclaat toepassen of hun producten beter recyclebaar hebben gemaakt. 
Host: Martine Bonnema - Polymer Science Park

 • Remy Notten (Commercial Director - Dijkstra Plastics)
 • Tiina Luttikhedde (Head of Innovation - Qolortech)
 • Gerrit Klein Nagelvoort - (Manager Business Development - Veolia Polymers)
 • Hans Luinge (Co-founder - Spiral Recycled Thermoplastic Composites)
 • Jannes Nelissen (Adviseur - Partners for Innovation)
 • Martine Bonnema (Project Leader - Polymer Science Park)

12:45 uur Lunch

Tijdens de lunch is er gelegenheid om onze sponsoren beter te leren kennen bij de stands.


13:30 uur Deelsessies 3: Wat hebben we nog nodig?

Wat hebben we nog nodig? In deze deelsessie komen de volgende thema's aan bod.

Circulaire Transitie

In deze deelsessie gaan we dieper in op de roadmap van Plastics Europe. Deze routekaart is de tastbare tool van de plasticindustrie voor een versnelling van de systeemverandering. Het is tegelijk een uitnodiging aan de waardeketen en beleidsmakers om met ons na te denken over het waarmaken van de ambities en de respectievelijke rollen en randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. Tijdens deze deelsessie gaan we in debat over de routekaart, hoe dient het de kunststofindustrie en helpt het de versnelling naar de oplossing. 
Host: Drea Berghorst - (Managing Director - Plastics Europe)

 • Drea Berghorst - (Managing Director - Plastics Europe)
 • Harold de Graaf (NRK - Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie)

Wet- en regelgeving voor een circulaire transitie

In deze deelsessie presenteert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het beleid voor circulair plastic en de onderliggende instrumenten die worden ontwikkeld om de transitie naar circulair plastic te realiseren, zoals de nationale circulaire plastic norm en hub (subsidies) voor circulair plastic. Het is een interactieve sessie met aandacht voor vragen aan en van het publiek. Tot slot volgt een korte presentatie over certificering van recyclaat en biogebaseerd plastic.
Host: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 • Martijn Reubzaet  (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat - I&W)
 • Edith Engelen (Rijksdienst voor ondernemend Nederland - RVO)
 • Peter Besseling (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - EZK)
 • Ira Gosselink (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - I&W)
 • Erwin Zant (Project Leader - Polymer Science Park)
 • Edward Zomers (NEN)

Leren & werken

In deze deelsessie gaan we het hebben over het aantrekken van nieuw personeel, snel inzetten, kundig maken, vasthouden en doorontwikkelen. Het is een dynamisch en interactief programma met opleiders en het bedrijfsleven.
Host: Mat Josquin (Mikrocentrum)

 • Mat Josquin (Mikrocentrum)
 • Ytsen de Boer (Docent Projecten, Vernieuwer - Deltion College)
 • Immy Voet (Projectleider Master Polymer Engineering - Hogeschool Windesheim)
 • Renate Altena (Human Resource - Alpla)
 • Bertus Bos (Operations Manager - Alpla)

Sneller innoveren door publiek-private samenwerking

In deze deelsessie gaan we in op hoe bedrijven en kennisinstellingen kunnen samenwerken in onderzoek. Wat zijn kritische factoren in de vorming van een consortium en de indiening van een samenwerkingsproject? Dat doen we aan de hand van een praktijkcase: het ReCycle project, de circulaire fiets: fietsonderdelen uit recyclaat, CPI en PSP in een consortium met Gazelle en Timmerije (winnaar van de Rethink award 2023).
Host: Ronald Korstanje van het Circular Plastics Initiative (CPI), een samenwerkingsverband tussen ISPT en DPI.

 • Geoffrey Schouten (Programma manager ISPT)
 • Ronald Korstanje (Circular Plastics Initiative)
 • Nils Schut (Process Engineer - Polymer Science Park)

Technologie van de Toekomst

In deze deelsessie gaan we in op technologieën, processen en methoden die helpen de kunststofketen in de toekomst circulair te maken. Bottlenecks aanpakken op verschillende posities in de keten.
Host: Femke de Loos (Programma manager Polymer Science Park)

 • Floris Gerritsen (Co-Founder & CTO - Veridis) over Analyse gemixt plastic
 • Marie-José Wolters
 • Prof. Dr. J.H. (Han) de Winde (Industrial and Molecular Biotechnology - Universiteit Leiden)
 • Jo-Anne Verschoor (Industrial and Molecular Biotechnology - Universiteit Leiden) over Enzymatische afbraak in plastic recycling.

15:00 uur Future Proof Plastics 2023

Van Woorden naar Daden

Oftewel: hoe werkt het in de praktijk. Hoe zetten we ambities van onze sector en beleidsintenties van overheden om naar realistische en uitvoerbare plannen die een circulaire economie voor plastics sneller dichterbij brengen. Tijdens deze plenaire sessie kijken we naar de actualiteiten binnen de sector. Wat is nieuw, wat valt op en waar moet onze focus op liggen de komende periode?
Moderator: Rethink Plastics, een initiatief van de NRK en Plastics Europe.

Paneldiscussie

Vijf ondernemers gaan met elkaar in gesprek over hun praktijkvoorbeelden, hoe zij de transitie naar circulaire en klimaatneutrale plastics hebben opgepakt in hun bedrijf. Welke verschillende perspectieven hebben zij op het circulair werken? Verschilt de aanpak voor een recycler, een verwerker of een producent van kunststoffen? De inspirerende praktijkvoorbeelden van deze ondernemers en de discussie biedt handvatten om zelf circulair aan de slag te gaan binnen jouw eigen bedrijf. Dus luister, denk en praat vooral mee.

 • Erwin van Limpt (Eigenaar - HAVAL)
 • Arjen Wittekoek (Managing Director - Umincorp Polymers)
 • Emmelien Regeling (Algemeen Directeur - RPP Kunststofoplossingen)
 • Ramon Bongers (Manager Plastics - Coolrec)
 • Marcel van der Poel (Voorzitter - Plastics Europe Nederland)

Circular Plastics NL

Na de paneldiscussie zal Marc Spekreijse (Directeur - Circular Plastics NL) vertellen over het Circular Plastics NL programma, dat onderdeel is van het Groeifonds. Hij gaat in op de laatste ontwikkelingen rond dit programma, zoals voor welke programma's dit jaar ingeschreven kan worden en aan welke eisen indieners moeten voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie.

Nationale Circulaire Plastics Norm

Tot slot is er aandacht voor een zeer actueel thema, de Nationale Circulaire Plastic Norm (NCPN). Deze norm start in 2027 met naar verwachting 15% verplicht aandeel niet-fossiele polymeren/kunststoffen en loopt op tot 25-30% in 2030. Tijdens de Kunststoffenbeurs 2023 is de NCPN officieel gepresenteerd door het ministerie Infrastructuur en Waterstaat. Welke stappen zijn inmiddels  gezet en wat betekent deze nieuwe norm voor uw bedrijf? U krijgt een update over de laatste stand van zaken en inzichten aangereikt hoe u zich met uw bedrijf kunt voorbereiden.


17:00 uur Netwerkborrel

Wij sluiten de congresdag af met een netwerkborrel. Ontmoet nieuwe bedrijven of praat bij met partners. Tijdens de borrel is er gelegenheid om onze sponsoren beter te leren kennen bij de stands.

18:00 uur Einde eerste congresdag

Scroll naar boven