NKC-flessen

Programma Nationaal Kunststof Congres

Uw bedrijf op het Nationaal Kunststof Congres 2023?
Klik hier voor meer informatie.

"Systeemverandering in de kunststofsector"

Lucas Simons - keynote spreker
Young Global Leader - World Economic Forum | Auteur "Changing the Game"

© Dave Pelham
© Dave Pelham

09:15 uur Plenaire opening

Wij openen de dag in de prachtige theaterzaal van de Nieuwe Buitensociëteit met Lucas Simons als keynote spreker, onder leiding van onze enthousiaste dagvoorzitter Kim Coppes.


10:15 uur Deelsessies 1: Wat speelt er in de markt?

Wat speelt er in de verschillende markten? In deze deelsessie kan je je inschrijven voor circulaire vraagstukken en Best Practices in de verschillende markten.

Bouw en Infra

Circulaire kunststoffen in de bouw en infra, wat zijn de uitdagingen en kansen?

Synthetisch Textiel

De circulaire transitie binnen kunstgras, tapijt en matras.

Verpakkingen

Gebruik van post-consumer recyclaat in voedselverpakkingen.
Moderator: Oost NL
Meer informatie volgt later.

Circulaire composieten

Marktontwikkelingen, End-Of-Life en hergebruik composieten.
Moderator: Hogeschool Windesheim
Met TU Delft en Recyclamine


11:15 uur Koffie

Tijdens deze koffiepauze is er gelegenheid om onze sponsoren beter te leren kennen bij de stands.


11:45 uur Deelsessies 2: Hoe wordt deze circulair?

Hoe worden deze markten circulair? In deze deelsessie komen de volgende thema's aan bod.

Biopolymeren

Biobased en Biodegradable plastics in de Agri/Horti.
Moderator: Wageningen University & Research (WUR)
Met Maan Biobased Products

Design for Recycling

Circular design van (EEA) plastics; hoe maken we dit levensvatbaar, haalbaar en wenselijk?

Moderator: Partners for Innovation
Meer informatie volgt later.

Circulaire businessmodellen

Verdienen aan een lagere LCA impact. Service en lease modellen in de praktijk.

Moderator: Circulair Friesland
Met VHZ Kozijnen en OpNieuw! Meubilair

Recycling en Recyclaat in de toepassing

"Gewoon doen!"
Best Practices over hoe bedrijven de knop hebben omgedraaid naar recyclaat toepassen of het verbeteren van de recycling.

Moderator: Polymer Science Park (PSP)
Met Dijkstra Plastics en Spiral Recycling


12:45 uur Lunch

Tijdens de lunch is er gelegenheid om onze sponsoren beter te leren kennen bij de stands.


13:30 uur Deelsessies 3: Wat hebben we nog nodig?

Wat hebben we nog nodig? In deze deelsessie komen de volgende thema's aan bod.

Circulaire Transitie

Roadmap naar een CO2-neutrale en circulaire plastics industrie.

Moderator: Plastics Europe

Wet- en regelgeving voor een circulaire transitie

Circulaire plastic maatregel aandeel recyclaat en biobased
Certificering/regelgeving | Nederlandse en Europese wetgeving

Moderator: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Leren & werken

Hoe kun je nieuw personeel aantrekken, snel inzetten, kundig maken, vasthouden en doorontwikkelen.
Moderator: Mikrocentrum & Deltion College
Meer informatie volgt later.

Sneller innoveren door publiek-private samenwerking

De samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, die de innovatie kan versnellen (ketensamenwerking).
Onderzoeksprojecten.

Moderator: Circular Plastics Initiative (CPI), een samenwerkingsverband tussen ISPT en DPI.
Meer informatie volgt later.

Technologie van de Toekomst

Nieuwe methoden en processen voor een circulaire kunststofketen.
Moderator: Polymer Science Park (PSP)
Met Veridis


15:00 uur Future Proof Plastics 2023

Moderator: Rethink Plastics, een initiatief van de NRK en Plastics Europe.
Tijdens deze plenaire sessie gaan topsprekers met elkaar in discussie.

Meer informatie volgt later.


17:00 uur Netwerkborrel

Wij sluiten de congresdag af met een netwerkborrel. Ontmoet nieuwe bedrijven of praat bij met partners. Tijdens de borrel is er gelegenheid om onze sponsoren beter te leren kennen bij de stands.

18:00 uur Einde eerste congresdag

Scroll naar boven